KONGRE HAKKINDA
KONGRE TEMALARI

KONGRE ANA TEMASI

Afet Risk Yönetişimi

• Afet Yönetimi Eğitimi

• Afet Risk Yönetimi Planlaması

• Etkin Müdahale

• Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi

• Ekosistem Yönetimi ve Dirençliliği

• Erken Uyarı Sistemleri

• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN)

• Afetlerde Medya / İletişim

• Afet Lojistiği

• Afet Psikolojisi

• Sivil Savunma Hizmetleri

• Afetler ve İklim Değişikliği

• Risk Transferi ve Sigorta

• Afet Sosyolojisi

• Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar

• Afet Tıbbı

• Gıda güvenliği

• Dirençli Şehirler

• Afetlerde Uluslararası İşbirliği

• Afetlerden Sonra Yeniden İnşa

• Afete Dirençli Kültürel Miras

• Afetlerin Sürdürülebilir Kalkınmaya EtkisiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.